top of page

שיבוט

מטוטלת

אופל

ליקריש

אבק

ריר

תת מודע - הופעה חיה

גפי פחם

 תת מודע

תפודים

'מבט' הופעה חיה ב'צוזאמן' 

הציפורים מצייצות בחוץ

תקרה לבנה - צילמה ויצרה מיכל הרדוף רז                                   

גילה קפלן רוקדת את ׳מבט׳

 אבק - צילמה ויצרה מיכל הרדוף רז      

bottom of page