top of page

גפי פחם

מטוטלת

אופל

ריר

 תת מודע

השיר 'מבט' בהופעה חיה ב'צוזאמן' 

גילה קפלן רוקדת את ׳מבט׳

אבק

ליקריש

תפודים

הציפורים מצייצות בחוץ

תקרה לבנה - צילמה ויצרה מיכל הרדוף רז                                   

 אבק - צילמה ויצרה מיכל הרדוף רז             

bottom of page