top of page

שיבוט

מטוטלת

תת מודע - הופעה חיה

ליקריש

הציפורים מצייצות בחוץ

ריר

אופל

 תת מודע

גפי פחם

תפודים

'מבט' הופעה חיה ב'צוזאמן' 

אבק

תקרה לבנה - צילמה ויצרה מיכל הרדוף רז                                   

גילה קפלן רוקדת את ׳מבט׳

 אבק - צילמה ויצרה מיכל הרדוף רז      

bottom of page